Pædagogik og forflytningsteknik

Målgruppe

Målgruppen for kurset er arbejdsledere, plejepersonale, instruktører, fysioterapeuter og ergoterapeuter og alle der arbejder med andre mennesker – dog især med personforflytninger. Tværfaglighed er et væsentligt element i kurset, så derfor opfordrer vi flere medarbejdergrupper fra samme arbejdsplads til at deltage i samme kursus.

Formål, indhold og pris

  • At øge det praktiske kendskab til forebyggelse af arbejdsbetingede skader.
  • At styrke deltagernes evne til at samarbejde mellem faggrupper og ledelse på deres respektive arbejdspladser.
  • At sikre at den opnåede viden forankres, organiseres og spredes på sygehuse og institutioner.
  • Der har i mange år været afholdt løftekurser m.m. for plejepersonalet. I praksis kan det dog konstateres, at undervisningen ikke har bidt sig rigtig fast, idet den opnåede viden ikke forankres og organiseres tilstrækkeligt på de enkelte arbejdspladser.

Hovedformålet med kurset er derfor at give deltagerne den nyeste viden og en saltvandsindsprøjtning til videre arbejde – men især redskaber til at sikre, at denne viden anvendes i praksis efter kursusophør.

Madsens forflytningsteknik er den førende kursusvirksomhed indenfor afholdelse af kurser i forflytning og arbejdsteknik. Lars Madsen som startede kursus afd. har mange års erfaring med forflytningsteknik og altid med det nye inden herfor.

Madsens Forflytningsteknik står for det forebyggende og arbejder altid ud fra kursistens egne problemstillinger

Undervisningen vil være særdeles praktisk orienteret. Det er Lars Madsen der underviser.

Kurset vare 3 dage fra kl. 9.00 til kl. 16.00 – i alt 21 timer.

I kursusgebyret er inkluderet morgenkaffe / te, frokost og eftermiddags kaffe / te

Vi kan henvise overnatnings muligheder i nærheden af kursusstedet.

Prisen for kurset er DKK 2.500,00 pr person + moms, inklusiv undervisnings – materialer og frokost.
Kurset planlægges afholdt i Århus, med max. 18 deltagere pr kursus.

I tilfælde af, at samme kunde tilmelder 18 deltager, kan kurset afholdes på et egnet sted anvist af kunden, venligst indhent tilbud.