Instruktørkursus

Målgruppe

Instruktørkurset er et omfattende kursus der henvender sig til plejepersonale, arbejdsledere, fysioterapeuter, ergoterapeuter samt ansatte, der i deres daglige arbejde er udsat for mange forflytninger.

Tværfaglighed er et væsentligt element i kurset, så derfor opfordrer vi flere medarbejdergrupper fra samme arbejdsplads til at deltage i samme kursus.

Formål

  • At sætte deltagerne i stand til selv at instruere, vejlede og undervise i forflytningsteknik.
  • At sætte deltagerne i stand til at vurdere arbejdssituationerne under hensyntagen til egne og patient/klient ressourcer og handle der ud fra.
  • At skabe interesse/forståelse for nødvendigheden af forebyggende arbejde, især m.h.t. arbejdsbetingede rygskader.
  • At sikre godt kendskab til hjælpemidler – herunder fordele og ulemper.

Indhold

Instruktørkurset er et internat kursus med aften undervisning.
Mødetid er søndag eftermiddag og afslutning fredag til eftermiddags kaffe/te. Kursisten overnatter og spiser på kursus stedet (hør om hvor i landet der holdes inst. kursus). Kursusgebyret indeholder fuld forplejning, undervisnings materialer og overnatning.

Der tages udgangspunkt i deltagernes egen viden, erfaring og behov.

Undervisningen er tværfaglig og fortrinsvis praktisk orienteret. Der arbejdes med kendte teorier, teknikker og metoder, såsom Stockholm-metoden, Per Halvor Lunde’s pædagogiske ider, Durewall mm. Der undervises i små hold.

I kursusforløbet arbejdes der med

  • Bevægeapparatets anatomi og fysiologi.
  • Grundprincipper for forflytningsteknik.
  • Gennemgang og afprøvning af hjælpemidler.
  • Undervisningsmetodik, samt grundprincipper i undervisning/vejledning af voksne.
  • Kendskab til sikkerhedsarbejdet.

Lars Madsen er kursusleder og har mange års erfaring som forflytnings instruktør.