Førstehjælpskursus – 12 timer

Formål

At kursisterne ruster sig teroretisk og få fraktiskkenskabtil førstehjælp ved hjertestop således, at de er i stand til at stabiliserer eller genoplive personeri de vigtige minutter efter ulykken er sket, eller pludeselig sygdom er opstået, indtil at den proffesionelle hjælp når frem og overtager ansvaret

Hvem kan deltage

Alle der er fyldt 14 år. ( kurset er kompetencegivende ) Kurset henvender sig til alle, der ønsker sig en viden om førstehjælp Feks. Firmaer foreninger mm

Antal kursister

Max 16 pr. hold

Pris

Indhent tilbud

Livredende førstehjælpskursus – 12 timer

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Bevisthedstilstanden
 • Trinvis førstehjælp til bevistløse med / uden vejrtrækning
 • Aflåst sideleje
 • Årsager til chok / Shokforebyggelse
 • Hjertelungeredning voksne / børn
 • Førstehjælp ved blødninger
 • Fremmedlegemer i luftvejene
 • Førstehjælp til hovedlæsioner
 • Skader på nakke / rygsøjle / bækken
 • Knoglebrud / forstuvninger
 • Andre sygdomme og livstruende tilstande
 • Førstehjælp til forbrændinger / ætsninger / forgiftninger
 • Anatomi / fysiologi
 • Sitautionsøvelser / praktiske øvelser