Førstehjælp ved tilskadekomst – 3 timer

Formål

At kursisterne får kenskab til at vurdere personen og handle der ud fra

Hvem kan deltage

Alle der er fyldt 14 år.

Antal kursister

Max 16 pr. hold

Pris

Indhent tilbud

Førstehjælp ved tilskadekomst – 3 timer

 • Almendelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader
 • Småskader
 • Ledskred, forstuvning og muskelskader
 • Støtteforbindinger
 • Armslynge
 • Almen kuldepåvirkning og forfrysninger
 • Varmepåvirkning og mindre forbrændinger
 • Solstik og hedeslag
 • Shock/tegn på kredsløbssvigt
 • Psykisk førstehjælp
 • Alamering