[widgetkit id=”3″]

KURSUS

Vejlederkursus

Målgruppe

Vejlederkurset er et kursus der henvender sig til sikkerhedsrepræsentanter, arbejdsledere samt ansatte der i deres daglige arbejde er udsat for mange løft, forflytninger samt træk og skub i patient/klient situationer.

Formål

At sætte deltageren i stand til at vurdere arbejdssituationerne under hensyntagen til egne og patient/klient ressourcer og handle der ud fra.
At skabe interesse/forståelse for nødvendigheden af forebyggende arbejde, især m.h.t. arbejdsbetingede rygskader.
At sikre godt kendskab til hjælpemidler – herunder fordele og ulemper.
At sætte deltagerne i stand til selv at instruere, vejlede og undervise i forflytningsteknik.

Indhold

Vejlederkurset afholdes i egen kommune og med et tværfagligt personale.
 • Den nye rolle / rollespil
 • Den professionelle holdning
 • Spørgeteknik og risiko vurdering af forflytninger
 • Kommunikation og formidling
 • Praktisk forflytningsteknik
 • Hjælpemidler, fordele og ulemper
 • Der tages udgangspunkt i deltagerens egen viden, erfaring og behov.
Undervisningen er tværfaglig og fortrinsvis praktisk orienteret. Der arbejdes med kendte teorier, teknikker og metoder såsom Per Halvor Lunde’s pædagogiske ideer, Durewall mm.
Der undervises på små hold.

I kursusforløbet arbejdes med

 • Bevægeapparatets anatomi og fysiologi.
 • Grundprincipper for forflytningsteknik.
 • Gennemgang og afprøvning af hjælpemidler.
 • Undervisningsmetodik, samt grundprincipper i undervisning/vejledning af voksne.
 • Kendskab til sikkerhedsarbejdet.
Lars Madsen er kursusleder og har mange års erfaring som forflytnings instruktør.
[widgetkit id=”4″]
ADRESSE
MADSENS FORFLYTNINGSTEKNIK - SKELAGERVEJ 598, 8200 AARHUS N
KONTAKT INFO
TLF: +45 8610 9567 - MOBIL: +45 4034 5330 - EMAIL: MADSENS@MADSENS.DK