[widgetkit id=”3″]

KURSUS

Fra plastikpose til

Fra plastikposen til:

1 Dag

Indledning præsentation og forventninger Teoretisk grundlag for forflytningsteknik – et håndværk og en tænkemåde Brug klientens resurser og samtidig reducering af den fysiske belastning på plejen.

Frokost

Lov om arbejdsmiljø og grundlæggende tænkning omkring forflytningsteknik i arbejdsmiljø perspektiv Praktisk træning – forflytning i seng mm.

2 Dag

Repetition af forrige dags praktiske opgaver Forskellige perspektiver i arbejde med klienter – set fra plejers – terapeuters perspektiv Forflytning udenfor seng – fra seng til kørestol Hjælpemiddels Nyheder.

Frokost

Brug af hjælpemidler ved forflytning Pædagogisk perspektiv på forflytningsteknik Dokumentation og effekter ved brug af forflytningsteknik Organitiationens perspektiv på formidling af forflytningsteknik Oplæg for egen brug af nye kundskaber og færdigheder – gruppeopgaver OBS. Programmet er fleksibelt opbygget således at jeres egne problemstillinger kan tages op efter behov.

Der er danske undervisere så sprogproblemer undgås og det er billigere Madsens Forflytningsteknik 2001-01-31

Madsen ingen skade til

Frit efter Per Halvor Lunde, Durevall med flere, og med de danske ideer og tanker der rør sig nu og her for eks. Grundbogen i Arbejdsteknik.
ADRESSE
MADSENS FORFLYTNINGSTEKNIK - SKELAGERVEJ 598, 8200 AARHUS N
KONTAKT INFO
TLF: +45 8610 9567 - MOBIL: +45 4034 5330 - EMAIL: MADSENS@MADSENS.DK